Ar-Ge

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

TOTOMAK A.Ş. , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 5746 sayılı ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ uyarınca Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için asgari gereklilikleri yerine getirmiş ve 18 Ağustos 2011 tarihinde Ar-Ge Merkezi Belgesini almaya hak kazanmıştır.
Ar-Ge Merkezinin kurulmasında; üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile karlılığın artırılması ve firmanın uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bir firmadaki çalışanlara yenilikçi bakış açısını kazandırarak şirket bünyesinde bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin artırılması önemli bir rol oynamaktadır.

Ar-Ge Merkezi Hedeflerimiz;


AR-GE Bolumumuz ile ilgili haberler;

  http://www.pau.edu.tr/teknoloji/tr/haber/makine-sektorunde-kesici-takim-malzemeleri-ve-secimi-konulu-seminer-duyurusu